CMF Nederland

Ledenvergadering 2016

In 2016 vond de ledenvergadering niet plaats tijdens de voorjaarsconferentie maar tijdens een speciale avond op ons toen net geopende nieuwe kantoor in Houten.

Hieronder vindt u het verlsag van die bijeenkomst.

Verslag ledenvergadering 27 mei 2016

Aanwezig

Kees Aleman, Martin van Brakel, José de Haan-Bats, Wilke Hardeman (verslag), Tabitha Kievit-van Immerzeel, Ria Kwakernaak, Marieke de Laat, Paul Lieverse (voorzitter), Willem Lock, Corine Lustig, Bert Nanninga, Ineke en Rick Paul, Hilde Westerman-Dannenberg, Nico Wolswinkel, Ytina Wolthuis, Frits Woonink.

1. Opening

Lezing: 1 Korinthe 1. God is getrouw, ook in het werk van CMF!

2. Welkom door Wubbo Scholte van De Hoop ggz

De Hoop is 41 jaar geleden opgericht vanuit kerken in Dordrecht vanwege problemen waar zij tegenaan liepen.

De hoop geeft ambulante behandelingen, geïntegreerde zorg. De Hoop heeft verschillende afdelingen: mannen verslavingsklinieken, vrouwen verslavingsklinieken, detoxificatie klinieken, etc. Daarnaast biedt De Hoop poliklinische verslavingszorg.

De Hoop heeft zelfhulpgroepen, mensen worden gestimuleerd hieraan deel te nemen.

Door middel van begeleid zelfstandig wonen kunnen mensen wennen aan hun terugkeer in de maatschappij.

Het aanbod van De Hoop is gebaseerd op het bio-, psycho-, sociaal en spiritueel model, o.a. beschreven door Margreet de Vries.

De mens is een rationeel wezen en staat in verschillende relaties, waarin stoornissen kunnen ontstaan.

Verslaving kun je omschrijven als een ernstig dysfunctioneren in relatie tot zichzelf, tot de ander, tot God en tot de schepping.

De Hoop richt zich in de behandeling op herstel in al deze relaties. Hiervoor is diagnostiek nodig met betrekking tot al deze relaties.

Schematherapie probeert te compenseren en te herstellen wat in de ontwikkeling fout is gegaan. Schematherapie heeft ook christelijke waarden als vergeving en barmhartigheid in zich.

3. Voorstelrondje

Alle aanwezigen stellen zich voor en we wisselen e-mailadressen uit voor verder contact.

4. Voorstellen van nieuwe stafwerker Willem Lock

Er is veel behoefte onder arts-assistenten aan een netwerk. Dit kan gerealiseerd worden door laagdrempelig contact. Dit zal de invulling zijn van de hoofdtaak van Willem.

Daarnaast wordt er vervolg gegeven aan ethiekcursussen in samenwerking met het Theo Boer instituut.

Belangrijk is ook goed aandacht te geven aan behoefte van leden en van daaruit verder te werken.

Willem is vanaf heden ook te bereiken op het e-mailadres: willemlock@cmf-nederland.nl

Er staat een vacature open voor een nieuwe studentenwerker als opvolger van Ytina.

5. Jaarverslag 2015 incl. studentenwerk en IDDG

Cursus medische ethiek: er komt accreditatie voor een volgende editie (start begin 2017) wat het nog aantrekkelijker maakt voor artsen.

Studentenwerk: geprobeerd wordt een bestuur van 5 à 6 personen te waarborgen. Doel is in iedere studentenstad een kring actief te laten zijn. Als studentenbestuur proberen we dit te overkoepelen en materiaal aan te leveren. Doel is een stukje gezelligheid en toerusting bieden.

Hiervoor wordt ook ieder jaar het studentencongres georganiseerd.

Geprobeerd wordt ook studenten te bereiken die niet aangesloten zijn bij een studentenvereniging. Het blijkt nog steeds lastig deze studenten te vinden. Hiervoor willen we meer aan PR gaan doen. Social media is hier een goed middel voor.

Externe relaties: heel diffuus, kan variëren van een krant, politiek (partijen als CU en SGP), andere organisaties, tijdschrift.

6. Financieel jaarverslag 2015

Het gaat financieel “te goed” met CMF. Vanuit een erfenis is er indertijd geld gekregen. Gelukkig hebben we nu een functie als artsenwerker kunnen vervullen. Ook mogen we een donatie tegemoet zien van Geloof in Zorg.

7. Brainstorm over koers en activiteiten van CMF Nederland

Er komen veel vragen vanuit leden om zich te kunnen aanhaken bij een kring of ander orgaan in de regio. Dit moet meer bottom-up georganiseerd worden in plaats van top-down.

In de Gelderse Vallei is een kring actief met een opzet die weinig werk vraagt: Er worden drie kringavonden per jaar georganiseerd, hiervoor wordt iedere keer een boek gelezen welke vervolgens wordt besproken. Voordeel daarvan is dat je elkaar af en toe ziet, dit is belangrijk om gezicht te geven aan een netwerk, omdat persoonlijk contact daarvoor erg belangrijk is.

Als mensen benaderd worden is het belangrijk dat iets een kop en een staart heeft. Mensen zijn bang voor lange tijd ergens aan vast te zitten.

In Europa ligt een behoefte aan onderlinge contacten. Landen zouden meer met elkaar kunnen optrekken. Vanuit CMF zou meer betrokkenheid kunnen zijn bij jaarvergaderingen van andere landen, om lezingen en bemoediging te geven.

Kan CMF een rol spelen in een soort koppelingsfunctie tussen basisartsen en specialisten? Specialist kan dan de rol vervullen van buddy, maatje zijn om vragen te stellen, bijv. welke dingen er komen kijken bij het starten van een opleiding.

Mogelijkheid is er nu wel al om vacatures te plaatsen op de CMF-site.

8. Sluiting

Agenda

28

Jan
Co-assistentenkring Amsterdam

18:30, locatie: mail ons

07

Feb
Lezing: natuurgeneeskunde

19:45, Medische faculteit Nijmegen, Geert Grooteplein Noord 21

08

Feb
CMF UK students conference (t/m 11 feb)

19:00, Yarnfield Park, Verenigd Koninkrijk

18

Feb
Lezing: Kunstmatige intelligentie

19:30, Oude Singel 152, Leiden

29

Mar
CMF Studentencongres (t/m 31 maart)

17:30, Fort aan de Klop in Utrecht

Meer items...

Lid worden