CMF Nederland

Cursus (zorg) Rondom het levenseinde - 28 en 29 september 2020

We merken al langer een grote behoefte aan meer verdieping over onderwerpen rondom het levenseinde, daarom is, in samenwerking met het Lindeboom Instituut, de cursus Rondom het Levenseinde ontwikkeld. De eerste editie in 2019 werd goed ontvangen, daarom zijn we verheugd dat we de cursus in 2020 kunnen herhalen. Met enkele maanden vertraging (door de corona-maatregelen) zal de tweede editie plaatsvinden op 28 en 29 september. 

De inhoud van deze cursus is samengesteld in nauwe samensprak met onze arts-leden en is toegespitst op de behoeften bij praktiserende artsen. Behalve voor inhoudelijke behandeling van de onderwerpen zal er ook aandacht zijn voor praktisch oefenen, casuïstiek en is er genoeg ruimte voor discussie. 

 

Inschrijven

 

NB: Mocht door de situatie op dat moment het niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen voor deze cursus, dan zal er voor gekozen worden om de curus online aan te bieden. Dit geldt als back-up. Omdat dit inspannender is dan fysiek nascholen zal het programma meer verspreid worden. Zie verder onder praktische info. 

Inhoud cursus

De cursus zal opgebouwd zijn uit vier hoofdthema's. Om logistieke redenen zullen deze thema's niet persé in deze volgorde aan de orde komen. 
 

Achtergrond en Ethiek
In dit thema komt de filosofische en ethische achtergrond van het sterven aan bod. Zowel een historisch perspectief als de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Dit onderdeel zal gedoceerd worden door prof. dr. Theo Boer en prof. dr. Maarten Verkerk.
 

 

Communicatie en omgaan met verschillen
Voor veel patienten is praten over het levenseinde en de dood een gevoelig onderwerp. Dat vraagt veel van jou als dokter. Hoe ga je dit gesprek aan? In dit onderdeel krijgt u praktische handvaten aangerijkt over levenseinde gesprekken in het algemeen, maar ook toegespitst op enkele specifieke situaties. Dit onderdeel zal verzorgd worden door Rob Bruntink, hij is expert palliatieve zorg en heeft veel ervaring in het geven van trainingen op dit onderwerp. 

 

Spirituele Zorg rond het levenseinde
Bij begeleiding van een palliatief traject of bij gespreken in aanloop daar naar toe spelen op een dieper niveau ook altijd existentiële vragen een rol. Soms kunnen deze in belangrijke mate ook bijdragen aan het lijden. Hoe leer je deze vragen herkennen en welke rol kun heb je als arts als existentieel lijden een rol speelt? Arie Kooijman, geestelijk verzorger en ervaren docent op dit onderwerp, zal in dit onderdeel ons handvatten te geven om meer grip te krijgen op de spirituele dimensie. 

 

Advance Care Planning
Wat we ons wellicht niet realiseren is dat zorg bij kwetsbaren en ook de zorg rond het levenseinde vaak deels goed planbaar is. Anticiperen en de verschillende scenario’s rond het levenseinde in kaart brengen kan bij de patiënt en naasten veel onrust en angst wegnemen en voorkomen. Tijdig markeren van de palliatieve fase, goede communicatie hierover en de patiënt en de naasten meenemen in het proces zijn daarbij van belang. Dit thema zal verzorgd worden door Kees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde met veel ervaring in de palliatieve zorg, en Jan Drooger, internist-oncoloog en lid palliatief consultatief team (en komt daarmee veel in aanraking met vraagstukken rond overbehandeling en palliatieve zorg).

Praktische informatie

Voor wie:

Praktiserende artsen

Waar:

Het Brandpunt
Postweg 18
3941 KA Doorn

Wanneer:

Fysieke nascholing: Maandag 28 en dinsdag 29 september 2020

Online nascholing (back-up): Mocht door de situatie op dat moment het niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen voor de nascholing, dan zal er voor gekozen worden om de curus online aan te bieden. Dit geld als back-up. Omdat dit inspannender is zal het programma meer verspreid worden. In dat geval zal de cursus plaatsvinden op:

- Maandag 28 september overdag
Dinsdag 29 september overdag
Woensdag 30 september in de avond
Donderdag 1 november in de avond

Aantal deelnemers:   

Om voldoende ruimte te kunnen bieden voor interactie en gesprek, zal het aantal deelnemers van de cursus beperkt zijn tot 20. Geef u dus tijdig op. 


Kosten:


€ 465 voor leden van CMF-Nederland
€ 720 voor niet-leden
€ 335 voor arts-assistenten die lid zijn van CMF-Nederland
€ 510 voor arts-assistenten die geen lid zijn CMF-Nederland

Deze kosten zijn inclusief overnachting van 28-29 september, diner, ontbijt en consumpties

Op maandag 28 september vangt het programma aan om 9.00 uur. Mocht u daarom de avond van te voren willen arriveren en overnachten, dan is dat mogelijk tegen een meerprijs van € 70 (overnachting met ontbijt). U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier 
 

Accreditatie:

De cursus is geaccrediteerd als algemene nascholing (ABAN, cluster 1-3) voor 12 punten

 

Inschrijven

 

Wilt u eerst meer weten? Laat dit dan weten via onze secretarieel medewerker op kantoor, Anne-Ruth Verkuil. Voor de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen met onze stafwerker artsenwerk, Willem Lock.

 

          

 

 

Agenda

24

Oct

31

Oct
CMF Najaarsconferentie

09:30, Nieuw Salem, Driebergen

19

Jul
ICMDA World Congress 2022

10:00, Arusha, Tanzania

Meer items...

Lid worden