CMF Nederland

CONFERENTIE CMF – 23 november 2019

Op zaterdag 23 november hopen we weer onze najaarsconferentie te organiseren. Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Hieronder vindt u informatie over het thema.


INSCHRIJVEN

THEMA: Hoop, geven of nemen?

De rol van hoop in de spreekkamer

Als arts heb je dagelijks te maken met hoop, een patiënt zonder hoop zou waarschijnlijk niet op het spreekuur komen. In die dagelijkse ontmoetingen verkeren patiënten tussen vrees en hoop. Hopelijk heb je een remedie voor hun klachten, of hopelijk krijgen ze te horen (met de deurknop in de hand) dat het allemaal wel meevalt. Niet altijd hebben we als medicus de oplossing voor die klachten of kunnen we het verlossende woord geven waar ze op hopen. Als de hoop op (volledig) herstel niet in onze handen ligt, kunnen we onze patiënten dan nog wel zicht op een hoopvolle toekomst geven?

En wat als we worden geconfronteerd met een (medisch gezien) onrealistische hoop? Je wilt dan graag eerlijk zijn, maar tegelijkertijd wil je iemand niet alle hoop ontnemen. Als arts kunnen we die hoop niet altijd waarmaken en voelen we ons soms machteloos of zelfs wanhopig. Andere keren speelt die hoop een belangrijke rol in het herstel.

Tijdens deze conferentie willen we diverse kanten van hoop belichten en hoe wij hoop kunnen (h)erkennen en inzetten op zo’n manier dat het kan bijdragen aan het welbevinden van onze patiënten en om zelf betere dokters te worden.

Ochtendprogramma

De conferentie zal worden geopend door ds. René van Loon (predikant in Rotterdam-Noord en publicist). In een medidatie wil hij laten zien wat de reactie van Jezus is op hoopvolle ogen en wat wij daarvan kunnen leren. 

 

 

 

 

 

In de lezing daaropvolgend zal Irene Blom, directeur behandelzaken bij De Hoop GGZ, dieper ingaan op wat hoop is. In haar ervaring zowel als behandelaar als beleidsmatig heeft zij veel kennis opgedaan van herstelgerichte zorg. Binnen deze visie op zorg speelt hoop een belangrijke rol. Vanuit die kennis en ervaring wil zij graag laten zien wat hoop is en hoe rol dit speelt in onze spreekkamer. Met een praktische insteek zult u zien dat deze principes breed toepasbaar zijn, dus ook in uw spreek- en behandelkamer. Want elke arts krijgt maken met patienten tussen vrees en hoop. Hoe wij daar mee omgaan kan voor een patiënt een belangrijk verschil maken in herstel. 

 

 

Na de verzorgde lunch zijn er twee workshop rondes:

WORKSHOPS

De hoop op een beter leven – Als dokter komen we vaak mensen tegen die klachten ondervinden die (deels) te herlijden zijn tot leefstijl. Ook al weten patiënten dit, het lukt ze vaak toch niet goed om die leefstijl aan te passen. Soms wordt je er als arts bijna wanhopig van. In hoeverre speelt hoop een rol bij het veranderen van deze leefstijl? In deze workshop wil Bram Flippo, coach (gespecialiseerd in secure base coaching), met u nadenken over welke rol hoop speelt bij leefstijlverandering. Daarbij specifiek welke rol je als arts (als Secure Base voor de patiënt) daarbij kan spelen en hoe je hoop kan inzetten in die leeftstijlverandering. 

 

 

Hoop in de GGZ – Hoop is vaak een belangrijke bron van kracht voor een patient om zich door een moeilijke periode heen te slaan. Als ze even in een dip zit tijdens dat zware revalidatietraject, dan kan een patient kracht putten uit de hoop op een betere toekomst als ze nu even doorzet. Maar wat als een ziektje juist jouw vermogen om te hopen aantast. Speelt hoop dan nog steeds een rol en kun je als arts deze hoop dan toch inzetten om het herstel te bevorderen? In deze workshop wil Willem van der Spek, psychiater bij De Hoop GGZ, met u aan de slag over deze vragen (o.a. met casuïstiek die u zelf meeneemt).
 

Hoop in de palliatieve fase – Het begeleiden van een sterfbed is een intens maar dankbaar aspect van het werk van een arts. We maken van dichtbij mee hoe een patient die laatste heftige reis maakt, waar hoop en wanhoop dicht bij elkaar liggen. Hoe verandert de hoop die een patient heeft tijdens deze reis? Hoe kun je het beste omgaan met (medisch gezien) onrealistiche hoop van een patient? In deze workshop wil Nico van der Voet, docent HBO-theologie aan de CHE, met u in gesprek over de rol die hoop speelt aan het sterfbed.
 

 

Hoop voor de dokter - over omgaan met (eigen) verwachtingen – Arts worden doen we vanuit hoge verwachtingen, mensen genezen is ons doel. De praktijk kan echter snel ontnuchteren. Denk aan een hoge werkdruk met lange dagen, begeleiden van soms veeleisende mensen met chronische aandoeningen en veel administratieve taken in een omgeving met steeds minder middelen en mankracht. Hoe blijf je als (jonge) arts in zo’n situatie overeind? Hoe blijft je plezier houden in je werk, vermijd je cynisme en blijf je juist hoopvol en groeien als arts en persoon? Rick Paul, longchirurg en opleider, wil met u stilstaan bij hoe je in een wirwar van verwachtingen, vragen, tegenslagen en verantwoordelijkheden een hoopvolle arts kan blijven. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Locatie (let op, andere locatie dan normaal)

Nieuw Salem
De Lei 86
3971 CA  Driebergen-Rijsenburg


Programma

9.30 uur             Start conferentie  
9.45 uur             Opening René van Loon
10.25 uur           Pauze
10.45 uur           Hoofdlezing Irene Blom
12.15 uur           Afsluiting ochtendprogramma

12.30 uur           Lunch

13.30 uur           Workshopronde 1
14.30 uur           Pauze
14.45 uur           Workshopronde 2
15.45 uur           Afsluiting
16.00 uur           Napraten met een hapje en een drankje (of naar huis)

Napraten met een hapje en drankje (tot ca. 17.00 uur) 

Tijdens de dag is ook muziekale begeleiding aanwezig


Kosten

€ 80 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 35 - voor arts-assistenten
€ 15 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 125 - voor niet-leden
€ 50 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 30 - voor studenten die geen lid zijn

*inclusief lunch en consumpties


Accreditatie

De conferentie is als algemene nascholing (ABAN) voor alle drie de clusters geaccrediteerd voor 4 punten. 2 punten voor het ochtendprogramma, 2 punten voor het workshopprogramma. 

 


 

Agenda

04

Nov

20

Nov
Artsenkring Utrecht/Amersfoort (nieuw!)

20:00, Locatie: mail ons

23

Nov
CMF Najaarsconferentie

09:30, Nieuw Salem, Driebergen

20

Mar
CMF Studentencongres (t/m 22maart)

17:30, Fort aan de Klop in Utrecht

Meer items...

Lid worden