CMF Nederland

CMF Najaarsconferentie – 31 oktober 2020 - Digitaal

Op 31 oktober 2020 willen we graag weer onze najaarsconferentie organiseren. In verband met de corona maatregelen heeft onze voorjaarsconferentie over het thema Levensbegin geen doorgang kunnen vinden. Een deel van wat aan bod zou komen is omgezet in webinar die op 4 juni plaatsvondt. Er is echter veel van de thematiek blijven liggen. We zouden het, voor zo'n belangrijk thema, jammer om dat niet alsnog aan bod te laten komen. Daarom willen we graag dit najaar alsnog een conferentie houden over dit thema.

 

 

Digitale Conferentie 

In verband met de afgekondige maatregelen hebben we besloten om de conferentie volledig digitaal te gaan aanbieden. Het ochtendprogramma zal als stream uitgezonden worden. In de middag zullen de workshops via Zoom worden gehouden. Onder Aanvullende Informatie vindt u de meest actuele informatie. 

INSCHRIJVEN

 

THEMA: Levensbegin

Vollop in beweging

Medische zorg rondom het levensbegin is een gebied van grote uitersten en volop in beweging. Blijdschap, verwachting en hoop komen heel dicht bij verdriet, angst en wanhoop. Wetenschappelijke ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden en ook politiek staat dit onderwerp op de agenda. In 2020 zal de wet afbreking zwangerschap (WAZ) weer geëvalueerd worden. Daarnaast faciliteert de overheid de ‘nationale kiembaandialoog’ in aanzet naar mogelijke wetswijziging in de toekomst. Tijdens deze conferentie willen we stilstaan bij diverse vragen waar wij als artsen ook tegenaanlopen. Allereerst vanuit ethisch en filosofisch-theologisch gezichtspunt. Daarnaast zullen we op enkele onderwerpen verder inzoomen middels workshops.

 

Ochtendprogramma

Het levensbegin is vaak een bron van vreugde. Maar het gaat niet altijd zoals je zou willen en kan ook leiden tot veel vragen, verdriet en moeilijke keuzes. Als het gaat om vormen van antwoorden op ethische vragen rond het levensbeging worden de antwoorden sterk bepaalt door je visie op de beschermwaardigheid van leven. In zijn lezing zal Henk Jochemsen stilstaan bij de meest voorkomende visies op de beschermwaardigheid van het leven. Welke filosofische en theologische argumenten zijn hiervoor. Hoe beinvloeden deze je benadering van ethische vragen rond het levensbegin. 

 

 

 

Daarnaast willen we ook inzoomen op wat het nu betekent om ongewenst kinderloos te blijven. Rosanne van Dam, verloskundige en arts, zal vanuit haar persoonlijke ervaring en expertise ingaan op deze thematiek. Wat doet dit met je als persoon en als echtpaar, welke invloed kan het hebben op een relatie.  Maar ook, hoe kan een arts hier het best mee om gaan en welke zaken zijn essentieel in de begeleiding? Hoe praat je over alternatieven vooreen fertiliteitstraject, zoals adoptie. 

 

 

 

 

WORKSHOPS

De huisarts en het abortusverzoek – In Nederland krijgt de huisarts met enige regelmaat een vrouw op het spreekuur met een ongewenste zwangerschap, vaak met de vraag voor een verwijzing. Veel huisartsen verwijzen naar een abortuskliniek zonder verdere opties te bespreken (bij ong 86% bij vrouwen die vooraf al hadden besloten een abortus te willen en bij 26% van de vrouwen die nog geen beslissing hebben genomen). Dit terwijl het een wettelijke plicht is om vrouwen te informeren over de alternatieven en dit eerste consult bij de huisarts vaak als begin wordt gezien van de wettelijke vijf dagen bedenktijd. Voor veel huisartsen is dit iets waar ze weinig ervaring mee hebben. In deze workshop zal Edward Groenenboom, huisarts, aandacht besteden aan de onderdelen die (wettelijk) van belang zijn, consultvoering, je eigen houding en waar welke hulp er verder voorhanden is voor vrouwen die twijfelen over hun keuze.

 

Natuurlijk zwanger worden en blijven – Voor veel mensen is het krijgen van kinderen en het vormen van een gezin een belangrijk onderdeel van hun leven. Dit maakt het verdriet en de pijn bij een onvervulde kinderwens dan ook heel invoelbaar en is het begrijpelijk dat mensen elke kans aangrijpen om alsnog kinderen te kunnen krijgen. Dit heeft ook gevolgen in de relatie van het stel, bijvoorbeeld voor de seksuele beleving, ethische en sociale afwegingen, financiële en juridische consequenties. Susanne van der Velden is als gynaecoloog werkzaam in het Karl-Keisner-Klinikum in Kleve (Duitsland) en de daaraan verbonden FertilityCare Kliniek. Zij zal een overzicht gegeven over de verschillende moderne behandelingen. Daarnaast zullen de deelnemers op een interactieve manier worden uitgedaagd ook na te denken over de intermenselijke, ethische en sociale vragen waarmee paren tijdens hun vruchtbaarheidsbehandelingen worden geconfronteerd.

 

Ethische aspecten van prenatale screening – Prenatale screening wordt steeds meer toegepast en wordt steeds betrouwbaarder. Denk bijvoorbeeld aan de NIPT. Hierbij is het voorkomen van ziekte en lijden een belangrijke drijfveer voor het uitvoeren van deze diagnostiek. Tegelijkertijd heeft dit (mogelijk) ook zijn keerzijden. Denk bijvoorbeeld een sterkere stigmatisering van (ouders van) kinderen met Down, als er nog nauwelijks kinderen met dit syndroom worden geboren. Adriana Kater-Kuipers, die momenteel promoveert op ethische aspecten van de NIPT-test, zal in deze workshop u uitdagen na te denken over diverse ethische vragen die opkomen bij prenatale screening.

 

Tussen Zorgplicht en Moreel bezwaar – Soms word je als arts geconfronteerd met vragen van patiënten die niet altijd stroken met je eigen waarden of beroepsethiek. Als arts moet je daar je eigen weg in vinden hoe je daar in de dagelijkse praktijk mee omgaat. Je gaat het gesprek aan met je patiënt, maar niet altijd kun je het eens worden. Als arts staat het belang van de patiënt voorop en is het voor toekomstige zorg bijvoorbeeld ook van belang de arts-patiënt relatie goed te houden. Vanuit de maatschappij worden dan ook de nodige vraagtekens gezet bij het weigeren van zorgverlening op basis van morele bezwaren. Jolanda van Boven heeft een juridische adviesbureau en gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Samen met u wil zij verkennen welke ruimte er bestaat als je als arts/co-assistent klem komt te zitten tuzzen je eigen morele bezwaren en je zorplicht.

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Programma - digitaal

9.30 uur             Start conferentie
                            Ochtendprogramma met lezingen door Henk Jochemsen en Rosanne van Dam en 
                            Ledenvergadering

12.30 uur           Lunch-pauze

13.30 uur           Workshopprogramma met twee rondes van een uur, via Zoom
16.00 uur           Einde conferentie. 

 

Ochtendprogramma

Het ochtendprogramma zal gestreamed worden. Het programma zal bestaan uit een openingen, twee lezingen en aan het einde van de ochtend de ledenvergadering. Het programma is ruim opgezet met muzikale intermezzo's, mogelijkheid tot het stellen van vragen en interactieve elementen. 

 

Middagprogramma

De workshops in de middag zullen door de workshopleiders via zoom gegeven worden. Zoom biedt prachtige mogelijkheden om ook digitaal interactief met elkaar in een onderwerp te verdiepen. Omdat het toch intensiever is dan bij een fysieke bijeenkomst, houden we de groepen wel kleiner. Er zijn dus minder workhop-plekken beschikbaar dan normaal. Schrijf u dus tijdig in. Van te voren ontvangt u de uitnodigingen voor de zoomsessies waar u zich voor hebt ingeschreven. 

 

Mogelijkheid tot volgen van alleen het ochtendprogramma

Om voldoende interactie te waarborgen zullen er minder workshop-plekken beschikbaar zijn. Om die reden hebben we besloten om het ook mogelijk te maken om alleen het ochtendprogramma te volgen. Mocht de accreditatie toegekend worden, dan is het ochtendprogramma ook apart geaccrediteerd. Op die manier heeft u, mochten de workshops (van uw keuze) volgeboekt zijn, toch de mogelijkheid een deel van de conferentie mee te maken.

 

Update: geen fysieke deelnemers aan het ochtendprogramma

Aanvankelijk hebben we als CMF-Nederland nog de optie open gehouden om, binnen de mogelijkheden van de huidige maatregelen, nog een beperkt aantal deelnemers fysiek uit te nodigen. We zien echter de besmettingen verder oplopen met toenemende druk op de zorg tot gevolg, waarbij (tijdelijke) uitval van collega's deze druk verder doet toenemen. Om met elkaar zoveel mogelijk duurzaam inzetbaar te blijven hebben we besloten geen fysieke deelnemers te verwelkomen voor de conferentie en deze volledig digitaal te organiseren. 

 

Deelnemersbijdrage

Volledige conferentie (inclusief workshop)

€ 70 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 20 - voor arts-assistenten
€ 5 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 110 - voor niet-leden
€ 40 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 10 - voor studenten die geen lid zijn

 

Alleen ochtendprogramma

€ 35 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 10 - voor arts-assistenten
€ 0 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 66 - voor niet-leden
€ 20 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 5 - voor studenten die geen lid zijn


Accreditatie

Voor deze conferentie is accreditatie aanvraagd als algemene nascholing (ABAN). 

Als de accreditatie wordt toegekend, dient u naar aanleiding van de lezingen enkele vragen te beantwoorden. U dient dan 70% van de vragen goed te beantwoorden om in aanmerking te komen voor accreditatie. 

 

 

INSCHRIJVEN

Agenda

24

Oct

31

Oct
CMF Najaarsconferentie

09:30, Nieuw Salem, Driebergen

19

Jul
ICMDA World Congress 2022

10:00, Arusha, Tanzania

Meer items...

Lid worden