CMF Nederland

CONFERENTIE CMF – 13 april 2019

Op zaterdag 13 april hopen we weer onze voorjaarsconferentie. Graag nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. Hieronder volgt meer informatie over het thema en de mogelijkheid om u in te schrijven. 

 

Inschrijven

 

THEMA - DE HELENDE KERK

De potentie van kerken bij een krimpende zorgstaat

De rol van kerken in het zorgen voor zieken en minderbedeelden lijkt op de achtergrond te zijn geraakt met de secularisatie en het opkomen van de zorgstaat. Kerken zijn meegegaan in het professionaliseren en besteden veel zorg uit aan professionele (christelijke) organisaties. Hierdoor is de zorg meer op afstand komen te staan. Dit terwijl christenen altijd nauw en van dichtbij betrokken waren bij de ontwikkeling van de medische zorg zoals wij die nu kennen. De eerste christenen zorgden bijvoorbeeld, met gevaar voor eigen leven, voor mensen die werden getroffen door een dodelijke epidemie in Rome.

Met inperking van de zorgstaat en terugtrekkende bewegingen van de overheid komen er weer prachtige kansen op tafel. Hoe kunnen kerken weer of meer een rol gaan spelen in de zorg voor zieken? En welke rol kun jij als arts daarbij hebben? Daarover willen we op zaterdag 13 april met elkaar gaan nadenken, dit keer met een internationale spreker. (Her presentation will be in English.)

INTERNATIONALE SPREKER

In de ochtend zal Dr. Beate Jakob, arts en theologe, daarover met ons nadenken. Zij is werkzaam voor DIFAEM, een Duitse organisatie organisatie die tot doel heeft gesteld christelijke gemeenschappen weer bewust te maken van hun helende potentie. Vanuit hun rijke ervaringen hiermee in Azië en Afrika zijn ze nu bezig met profjecten Duitsland. Onder met een project waarin gemeenten en vrijwilligers worden ingezet bij de zorg voor depressieve patiënten. 

 

Na de verzorgde lunch zijn er twee rondes van workshops.

 

WORKSHOPS

De Helende Kerk – In deze workshop zal Beate Jakob, hoofdspreker van de dag, dieper ingaan op de praktische kanten van een helende kerk. Hoe wordt dit in Duitsland en op andere plekken weereldwijd aangepakt. Hoe zou dit in Nederland toepasbaar zijn? (voertaal tijdens de workshop is Engels)

 

 

 

 

 

Vrijwillegers in de gemeente – Deze workshop zal gegeven worden door Freek van Holten, bij de NPV geeft hij leiding aan de ondersteuning van vrijwilligers en hij is o.a. voorzitter van het Landelijk Overlegorgaan Vrijwilligers in Zorg en Welzijn (LOVZ). In deze workshop wil hij laten zien wat er bij komt kijken als een gemeente vrijwilligers wil gaan inzetten voor zieken en hulpbehoevenden. Is het wel zo belangrijk om hier op in te zetten?Zou het iets zijn voor jouw gemeente? En welke rol zou jij als arts daarin kunnen hebben?

 

 

 

Christelijke arts of een arts en christen? – Met nieuwe visies op wat gezondheid nu is (denk bijvoorbeeld aan het concept Positieve Gezondheid), is er ook steeds meer aandacht voor dat ziekte en gezondheid ook een existentiele kant heeft. Dit zorgt ervoor dat sommige patiënten graag geholpen willen worden door een behandelaar met een bepaalde levensovertuiging. ProLife heeft daarom het keurmerk Christelijke Zorg in het leven geroepen. Hiermee wordt het voor christelijke patiënten makkelijker om een hulpverlener te vinden die aansluit bij de eigen levensovertuiging. Maar is dat wel wenselijk, werpt dat geen drempels op voor anderen? Mag je eigen identiteit een rol spelen in gesprek met patiënten? Hanneke Nijkamp, psychologe en drager van het keurmerk Christelijke Zorg, zal met jullie sparren over deze en andere vragen die het kan oproepen

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Locatie (let op, andere locatie dan normaal)

Nieuw Salem
De Lei 86
3971 CA  Driebergen-Rijsenburg


Programma

09.30 uur        Registratie en koffie  
10.00 uur        Opening
10.15 uur        Lezing door Beate Jakob, gevolgd door discussie/gesprek
11.45 uur        Pauze
12.00               Ledenvergadering

12.30               Lunch

13.30               Workshop ronde 1
14.30               Pauze
14.45               Workshop ronde 2
15.50               Samenzang en afsluiting

Napraten met een hapje en drankje (tot ca. 17.00 uur) 

Tijdens de dag is ook muziekale begeleiding aanwezig


Kosten*

€ 65 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 30 - voor arts-assistenten
€ 15 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 100 - voor niet-leden
€ 30 - voor studenten die geen lid zijn

*inclusief lunch en consumpties

 

Accreditatie

Omdat het onderwerp te algemeen maatschappelijk is (en dus niet medisch genoeg) is accreditatie jammer genoeg niet toegekend. 

 

Inschrijven


 

 

Agenda

30

Aug

05

Oct

23

Nov
CMF Najaarsconferentie

10:00, Nieuw Salem, Driebergen

Meer items...

Lid worden