CMF Nederland

Arts-assistenten Lente-event - 21 maart

We zijn verheugd dat we weer een prachtige activiteit kunnen aankondigen voor de arts-assistenten. Op zaterdag 21 maart 2020 zijn we als arts-assistenten uitgenodigd bij het studentencongres. 

 

Thema - Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Kort of toch alweer langer geleden heb je als arts-assistent de eed afgelegd. Veel van ons zullen bij het afleggen van deze eed om Gods hulp hebben gevraagd. Maar wat houdt die eed nou eigenlijk in nu je aan het werk bent en wat betekend het (voor jou) om daar Gods hulp bij te vragen? Waar loop je tegen aan in je werk bij het invulling geven aan die eed? Op deze dag zal, aan de hand van diverse workshops, dit thema verder uitgewerkt worden. Denk daarbij aan workshops over roeping, hoe je omgaat met situaties in je werk waarin je aanloopt tegen je eigen morele grenzen of hoe je het discipelschap plek geeft in je werk als arts. Als het workshop programma definitief is zal hieronder nog uitgebreidere info volgen. 

 

Zet de datum vast in je agenda!

 

Workshops

Arts en discipel: Aart van Wolfswinkel is huisarts en heeft  in het kader van zijn opleiding theologie een eindscriptie geschreven onder de titel: Dokter en dicipel. Dokteren als christen in een seculiere context.  In deze workshop met ons nadenken hoe we Jezus kunnen navolgen in ons beroep als arts.

De artseneed: Bart Koopman is AIOS interne geneeskunde in het LUMC en zal met ons nadenken over wat we beloven met de artseneed en hoe we dit in praktijk kunnen brengen.

Laatste levensfase: Marleen Hout-Korevaar is specialist ouderengeneeskunde en ze zal met ons nadenken over de uitdagingen die de laatste levensfase met zich mee brengt en hoe we hier mee om kunnen gaan.  

Bestemming vinden: Erik van Twillert is AIOS psychiatrie en heeft jarenlang als missionair arts gewerkt in Tadzjikistan. Hij gaat met ons nadenken over hoe je God’s bestemming voor je leven kunt vinden.

Gebedsgenezing: Marco de Ruiter is hoogleraar 'experimentele en klinische anatomie'.  Hij zal met ons nadenken over gebedsgenezing, of dat ook onze taak is als arts en hoe we dit handen en voeten kunnen geven.

Christen(arts)-zijn in een niet christelijke omgeving: Paul Lieverse is anesthesioloog en zal met ons nadenken over hoe we Gods licht kunnen uitstralen in een niet-christelijke omgeving.  (1 ronde)

 


AANVULLENDE INFORMATIE

Locatie:
Fort aan de Klop
1e Polderweg 4
3563 MC Utrecht

Programma
Aanvang met workshopprogramma in de middag*
Samen dineren en veel ruimte voor ontmoeting met een ontspannen avondprogramma.

*als arts-assistenten ook bij het ochtendprogramma aanwezig willen zijn (met een lezing van Gor Khatchikyan, SEH-arts), zijn ze van harte welkom.

Kosten*
CMF-Leden: rond de € 25
Niet-leden: ron de € 35
*de prijzen zijn inclusief diner en consumpties.

 

 

 

Inschrijven

 


Agenda

20

Mar
CMF Studentencongres (t/m 22maart)

17:30, Fort aan de Klop in Utrecht

16

May
Voorjaarsconferentie Begin van het leven

09:30, Nieuw Salem (!), Driebergen

Meer items...

Lid worden