CMF Nederland

Ledenvergadering op 13 mei 2017

MeetingNaast de gebruikelijke stukken – waaronder het Algemeen en Financieel Jaarverslag – willen we met u nadenken over de koers van CMF Nederland.

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om een inbreng te hebben.

Als u liever tevoren ideeën aanlevert, dan is ons kantooradres hiervoor beschikbaar.

Agenda

Vergaderpunten zijn (inmiddels: waren) de volgende:

 • Opening door Paul Lieverse, voorzitter
 • Mededelingen
 • Verslag vorige ledenvergadering, zie hieronder
 • Jaarverslagen over 2016, de betreffende jaarstukken kunt u lezen op de pagina Jaarverslag
 • Wisselingen in bestuur en andere medewerkers
 • Toekomstplannen
 • Sluiting met samen zingen onder leiding van Meadowly

Aansluitend een verzorgde lunch

Verslag ledenvergadering 13 mei 2017

Aanwezig

Er waren ongeveer 40 leden aanwezig, onder wie alle bestuursleden en de meeste vaste medewerkers. Alleen Willemien Smelt was m.k. afwezig wegens de geboorte van haar dochtertje Hanna drie dagen ervoor.

1. Opening door Paul Lieverse, voorzitter

Geopend wordt met een gedeelte uit 2 Koningen 3. De kern van CMF is te handelen vanuit ons geloof en door het geloof.

2. Mededelingen

Sinds kort zichtbaar: website ICMDA2018.org over het ICMDA-congres wat in augustus 2018 gehouden zal worden in Hyderabad in India.

3. Verslag vorige ledenvergadering, zie hier

Leuke vergadering en brainstormsessie plaatsgevonden op 27 mei als alternatief voor de ledenvergadering tijdens de voorjaarsconferentie.

Als hier gelegenheid voor is om dit vaker te doen op regionaal niveau kan dit bij Willem Lock worden aangegeven.

4. Jaarverslagen over 2016

Algemeen jaarverslag

Activiteiten, o.a.:

 • Ethiekcursus met 11 punten accreditatie
 • 4 mooie IDDG-nummers
 • Enorm geslaagd studentencongres

Er zijn vaste organisaties aangesteld die CMF de komende tijd gaat sponsoren: Stichting MMM (Ministerium Medici Missionare, bestuurlijk geleid door vier CMF-leden), Mercy Ships en MAF. Alle drie met 1.000 euro per jaar voor de komende drie jaar.

Onze inbreng internationaal wordt vormgegeven door Rick Paul en Bert Nanninga.

Ytina Wolthuis is contactpersoon voor een internationaal vluchtelingencongres komende zomer.

Financieel jaarverslag

Gemaakt door Ria. We teren iets in, maar hebben hier ook mogelijkheid voor. Nieuwe regeling: sponsoring voor deelname CMF- en ICMDA-activiteiten kan bij het bestuur worden aangevraagd.

Verslag van het studentenwerk

Niet verder besproken.

5. Wisselingen in bestuur en andere medewerkers

Artsenbestuur

 • Ria Kwakernaak legt haar taak als penningmeester en ook als bestuurslid neer.
 • Martin van Brakel is begonnen als secretaris en nu doorgeschoven naar de functie penningmeester ter vervanging van Ria.
 • Bart Borreman is begonnen als secretaris.

Hiermee bestaat het bestuur nu uit vier personen: Paul, Martin, Bart en Bert. Ondersteuning geeft Wilke.

Studentenbestuur

Corine Bunt-Lustig is gestopt als voorzitter van het studentenbestuur, Tirza Wisse is haar opgevolgd. Ook dit bestuur is te krap bemand.

Stafwerkers

Rebekka Struik moest wegens omstandigheden helaas stoppen met haar werk als studentenwerker (stafwerker Studentenwerk). Vacature staat nog open.

Willem Lock is naast zijn huisartsenwerk een dag per week stafwerker Artsenwerk.

6. Rondvraag

Veel leden van CMF doen werk in het buitenland. Zou het bestuur actief mankracht kunnen zoeken binnen CMF?

 • Vacaturemogelijkheid is er op de website, deze is voor leden gratis beschikbaar.

Zijn er mensen uit omgeving Zwolle die een kring willen leiden?

 • Willem neemt dit op en onderzoekt of hier animo voor is.

7. Sluiting met samen zingen onder leiding van Meadowly

Agenda

25

Jan
Artsenkring Gelderse Vallei

20:00, mail de coördinator

26

Jan

27

Jan
Arts-assistenten Winter Event

14:30, ...in bossige omgeving

21

Aug
ICMDA 2018 World Congress

12:00, Hyderabad, India

Meer items...

Lid worden